1

rop1 rop2 rop3 rop4 rop5 rop6 rop7 ek rop7 rop8 ek rop8

Advertisements

εδώ σαν αρχή τη θέση της κολόνας και μια κατεύθυνση ως θετική.

εδώ σαν αρχή τη θέση της κολόνας και μια κατεύθυνση ως θετική, έστω προς τα δεξιά. Έτσι ορίζουμε ένα σύστημα αναφοράς.εδώ σαν αρχή τη θέση της κολόνας και μια κατεύθυνση ως θετική, έστω προς τα δεξιά. Έτσι ορίζουμε ένα σύστημα αναφοράς.εδώ σαν αρχή τη θέση της κολόνας και μια κατεύθυνση ως θετική, έστω προς τα … Συνεχίστε να διαβάζετε το εδώ σαν αρχή τη θέση της κολόνας και μια κατεύθυνση ως θετική..

ενα

εδώ σαν αρχή τη θέση της κολόνας και μια κατεύθυνση ως θετική, έστω προς τα δεξιά. Έτσι ορίζουμε ένα σύστημα αναφοράς.εδώ σαν αρχή τη θέση της κολόνας και μια κατεύθυνση ως θετική, έστω προς τα δεξιά. Έτσι ορίζουμε ένα σύστημα αναφοράς. εδώ σαν αρχή τη θέση της κολόνας και μια κατεύθυνση ως θετική, έστω προς … Συνεχίστε να διαβάζετε το ενα.

ας πάρουμε εδώ σαν

ας πάρουμε εδώ σαν αρχή τη θέση της κολόνας και μια κατεύθυνση ως θετική, έστω προς τα δεξιά. Έτσι ορίζουμε ένα σύστημα αναφοράς. Μπορούμε όμως και να ορίσουμε έναν προσανατολισμένο άξον

να πειστούν οι επιστήμονες για την ύπαρξη.

να πειστούν οι επιστήμονες για την ύπαρξηνα πειστούν οι επιστήμονες για την ύπαρξη να πειστούν οι επιστήμονες για την ύπαρξηνα πειστούν οι επιστήμονες για την ύπαρξηνα πειστούν οι επιστήμονες για την ύπαρξη να πειστούν οι επιστήμονες για την ύπαρξηνα πειστούν οι επιστήμονες για την ύπαρξη να πειστούν οι επιστήμονες για την ύπαρξηνα πειστούν οι επιστήμονες για την ύπαρξηνα … Συνεχίστε να διαβάζετε το να πειστούν οι επιστήμονες για την ύπαρξη..

όπου το ελατήριο έχει σταθερά k, ενώ το Α.

όπου το ελατήριο έχει σταθερά k=100Ν/m, ενώ το Α βρίσκεται σε ύψος h=0,45m ηρεμούν όπως στο σχήμα,όπου το ελατήριο έχει σταθερά k=100Ν/m, ενώ το Α βρίσκεται σε ύψος h=0,45m ηρεμούν όπως στο σχήμα,όπου το ελατήριο έχει σταθερά k=100Ν/m, ενώ το Α βρίσκεται σε ύψος h=0,45m ηρεμούν όπως στο σχήμα,όπου το ελατήριο έχει σταθερά k=100Ν/m, ενώ … Συνεχίστε να διαβάζετε το όπου το ελατήριο έχει σταθερά k, ενώ το Α..